Naar de stembus 2017!!!

Op 15 maart is het weer zover, dan mogen de stemgerechtigde Nederlanders naar de stembus! Weer naar de stembus. Wat wil het deze keer nou zeggen? Er is gestemd bij de Europese verkiezingen, de gemeentelijke verkiezingen, de waterschapsverkiezingen, de provinciale verkiezingen en nu gaat er gestemd worden voor de Tweede Kamer. Het stemmen hoort bij een democratie, de vraag is echter waarom wordt er nú zoveel heisa om gemaakt? Hoe vind een kiezer zijn weg tussen al deze partijen?

stemnl-1

Partijen die meedoen met de Tweede Kamer verkiezingen 2017

Nu wordt er gestemd voor de Tweede Kamer, oftewel de volksvertegenwoordiging van Nederland. Dus een kiezer heeft dé macht om te bepalen wie hem/haar zo meteen in de Tweede Kamer mag vertegenwoordigen. Deze keer zijn er 28 partijen bestaande uit 1114 mensen, die mee doen aan de Tweede Kamer verkiezingen. Let wel niet partijen doen overal mee, dus er moet lokaal gekeken welke op de kieslijst staan. Ik ga hier niet in op verkiezingsprogramma’s, ik ga in op het kiesstelsel en hoe men tot een keuze komt.

Slechts 13 % (150) van deze 1114 mensen komen daadwerkelijk in de Tweede Kamer terecht. De overige 964 gaan gewoon lekker verder met hun leven. Deze 150 mensen gaan het volk vertegenwoordigen, volgens het door hun partij opgestelde verkiezingsprogramma. Hieruit wordt er geprobeerd een coalitie voor een nieuwe regering te vormen. Bij het vormen van een coalitie komt er een formateur te pas. Partijen die niet meedoen aan de nieuwe regering worden dan de oppositie genoemd.

Dus met het oog op de verkiezingen van 15 maart 2017 heeft een kiezer veel invloed wie voor zijn belangen opkomt. Het komen tot een keuze is niet bepaald eenvoudig. Een kiezer begint met kiezen door het doornemen van verkiezingsprogramma’s. Hieruit maakt de kiezer op welke partij het beste bij hem of haar past. Om het simpel te houden zijn er hier samenvattingen van de programma’s te vinden op de websites van de diverse partijen. Ook is het handig om diverse media te raadplegen, verkiezingsbijeenkomsten bij te wonen, met mensen van de partijen te praten. Het praten is niet moeilijk voor de kiezer, het is verkiezingstijd, iedere volksvertegenwoordiger of canvasser wil de kiezer wel te woord staan. Wat vind jij, als kiezer, belangrijk….ga in gesprek met de campagnevoerders….blijf alert en vraag door….het is handig om tot een definitieve partij keuze te komen!

Nu heeft een kiezer besloten op welke partij gestemd zal worden. De partij die heeft weer kandidaten op de lijst staan. Dit is lekker handig, want hier kan op specifieke kenmerken van de kandidaten worden ingegaan. De kiezer mag zijn keuze verder specificeren. Wordt het een man of wordt het een vrouw? Vindt een kiezer de etnische achtergrond van een kandidaat belangrijk of de opleidingsniveau? Wat zijn de raakvlakken van de kandidaat met de kiezer? Als de kiezer dit allemaal weet heeft de kiezer bepaald op welke kandidaat er gestemd zal worden.
Wat gebeurd er als iemand niet gaat stemmen? Als iemand niet gaat stemmen is het niet belangrijk voor de uitslag. Heeft iemand geen keuze kunnen maken? Dan wordt er vaak blanco gestemd of op meerdere partijen. Beide stemmen zijn ongeldig. Een blanco stem wordt vaak geuit door iemand uit protest of onvrede met de verkiezingen!

The Babylon System

– Babylon system is the vampire, falling empire, Suckin’ the blood of the sufferers! Building church and university, Deceiving the people continually, Me say them graduating thieves and murderers. Tell the children the truth.- R.N.Marley

Vandaag ben ik wat rebelser opgestaan. Ik stond op met het deuntje van “The Babylon System” van R.N. Marley in mijn achterhoofd. R.N. Marley, het muziek waar ik jaren mee heb geleefd. Muziek dat uit zijn context is gerukt, als ik om mij heen kijk is het liedje meer dan ooit van toepassing. Aan de andere kant vraag ik mij af waarom ik het liedje “The Babylon System” belangrijker vind om over te bloggen dan het nummer “The road ahead van City to City waar ik gister mee opstond?

Dan neem ik jullie mee naar de periode die ik op Curacao heb doorgebracht. Als ieder normale tiener luisterde ik meestal samen met mijn klasgenoten naar muziek, toevallig  waren mijn vrienden fans van Hard Rock, de dood van Kurt Cobain had een grote impact op hen. Bij mij was dat minder, na onze Bon Jovi en Brian Adams tijd, wilde ik wat anders. Ik stapte over op het muziek dat altijd gedraaid werd in de autogarage tegenover ons huis. Het muziek varieerde van Third World, UB40, Bob Marley, Kassav’ tot lokaal muziek. Dat vond ik beter bij mij passen, lekker vrolijk en een van die zangers die zong altijd liedjes die bij mij bleven hangen, zijn woorden waren veel zeggend. Tot ik op onderzoek uitging en erachter kwam dat het Bob Marley was….ja zo werd hij genoemd….en die is gestorven voor mijn geboorte….slik. En hij zong in het Jamaicaans Engels….dus ik moest ook niet alles te letterlijk opvatten. Ik verdiepte mij in het muziek en de achtergrond van de zanger. Robert Nesta Marley was de zoon van de Duitse Captain Norval Sinclair Marley en de Jamaicaanse Cedella Malcolm. Oh….jee….hij was gewoon een half bloedje, is daardoor “gepest” in zijn jeugdjaren.  Toch zong hij voor de bevrijding van zijn volk….de slavernij was al in 1863 afgeschaft? Het antwoord op die vraag vond ik niet belangrijk,  zijn muziek was en is rechtvaardig!

9bb07b323253467e05e876784ea5facc30514834_m

Het Babylonisch systeem oftewel het Kapitalisme

“The Babylon System” is gezongen tegen de onderdrukking van mensen door het kapitalistisch systeem. Het slaat op het politiek-economisch systeem van toen en nu, die is gebaseerd op het bezit van het productiemiddel kapitaal. Het kapitalisme maakt de arbeiders kapot, de arbeiders worden uitgeknepen en uitgewrongen. Als ik naar het huidig regeersysteem kijk dan kan ik het inderdaad een monster (vampier) noemen. De meerwaarde verkregen uit arbeid vloeit niet terug de samenleving in. Een deel van de vermogende bevolking geniet hiervan.  Gebaseerd op eerzucht, het maken van valse beloftes, de corruptie schandalen, het veroorzaken van verdeeldheid in de maatschappij en het opstrijken van tonnen aan wachtgeld.
Het systeem teert op de arbeid van iedereen die modaal of minder verdient, natuurlijk merkt niemand hier iets van. Want armere mensen, mensen met een beperking of migranten kunnen gewoon niet volwaardig meedoen, die worden buitengesloten. Deze verdeeldheid leidt tot een voortdurende onzekerheid bij dit deel van de bevolking. Een goed voorbeeld is de toegang tot studiefinanciering voor Hogere Opleidingen, de studiefinanciering is nu een volledige lening! Kom je niet uit een rijk gezin, dan is dit de eerste wegversperring naar verdere ontwikkeling. Er is geen geestelijke of economische doorgroei mogelijk, althans de kansen tot zelfontplooiing hangen af van waar jouw wiegje heeft gestaan. Het lijkt wel een kopie van het Indiaas kastenstelsel dat niet en wel bestaat. Volgens de wet is iedereen gelijk, in praktijk pakt het echter wat anders uit.
Pas afgestudeerden komen niet makkelijk aan een baan, al zijn dit hogere opgeleiden. Velen eindigen als uitkeringsgerechtigden….hoe moeten zij vervolgens een studieschuld aflossen?Het zijn van een uitkeringsgerechtigde in welke vorm dan ook is geen pretje. Het is een zeer stigmatiserende positie die je van je eigen verworven kennis, waarden en vrijheden berooft. Een simpel voorbeeld is de bejegening van mensen met een uitkering. Die mensen worden gewoon als slaven behandeld, zo mag iemand met een WW-uitkering niet zomaar op iedere sollicitatie reageren. Hier heb ik verschillende mensen aan  zien onder gaan. Ik kan hierbij Ernst-Jan of  collega’s die anoniem wensen te blijven aanhalen. Het is toch belachelijk om iemand te verplichten om vijf of zes baantjed beneden zijn niveau te accepteren? Zo vloeit kennis de samenleving uit!

In het liedje worden ook kinderen aangehaald er wordt gevraagd om kinderen de waarheid te vertellen. Daar heb ik wel wat moeite mee, niet alle waarheden zijn namelijk voor kinderen geschikt….vooral de pijnlijke niet. Door bezuinigingsmaatregelen is de kinderarmoede tussen 2010 en 2014 sterk toegenomen tot ongeveer 421.000. Hierdoor kunnen niet alle kinderen meedoen aan sociale activiteiten zoals sport, schoolreisjes en muziekles met grote kans op sociale uitsluiting, waardoor de kans op volwaardige participatie sterk afneemt en het probleem in stand wordt gehouden. Ik denk dat onze kinderen slim genoeg zullen zijn om te studeren dan zich zoet te laten houden door het geloof…. Building church and university, Deceiving the people continually.

Ik ga wel lichtjes om met de “trodding on the winepress”, het is echter een continuerend proces. Een proces waarbij er continu onder druk wordt geleefd….waarbij men letterlijk en figuurlijk wordt uitgewrongen….hoe lang nog zal de maatschappij dit pikken? De tegenpool van het kapitalisme is het communisme. Communisme leidt tot een staatsgreep….daar zat zelfs R.N. Marley niet op te wachten. Hij roept op tot verzet. Komt er ooit een verzet tegen het huidig systeem hier? Ik denk het wel, because them graduating thieves and murders!!! Hoe zal een postkapitalistische wereld eruit zien? Worden het basisbaantjes of wordt het een basisinkomen? Of wordt het een combinatie van beide? Hoe creatief zijn wij?
Ik denk dat ik nu even naar City to City ga luisteren….word ik wat minder rebels van. 😉

Nr. 44

Na het telefoontje van de kandidatencommissie op 22 december 2016, dat ik niet geplaatst was op de kieslijst ging ik gewoon verder met het dagelijks leven in Nijmegen. Ik trok mij even terug van mijn dagelijkse vrienden, die stonden te dicht bij mij en mijn politiek gebeuren, ik ben met de buren opgetrokken….die woonden tenslotte naast mij en stonden ver af van mijn politiek leven. Tijdens de jaarwisseling bezocht ik weer een van mijn zussen en het werd 2017. Toch was mijn innerlijk protest groot, ik pakte de biografie van Joop den Uyl geschreven door Anet Bleich. Hoe kon een gewone man zijn innerlijk verzet vertalen naar de werkelijkheid? 

De telefoon ging, het was Gerard Bosman aan de andere kant van de lijn. “Sandra, ga je mee een kopje koffie drinken?” Ik twijfelde, wie was mijn vriend, wie was mijn vijand….ik wist het gewoon niet meer. Ik dacht aan Alard Beck….aan Jan-Kees Koning….aan het partijkantoor. De woorden van Mala Eckhardt spookten door mijn hoofd: “Iedereen is tegelijkertijd je vriend en je vijand in de politiek….denk eraan je bevind je op glad ijs. Je moet doorzetten waar je aan begonnen bent, je hebt jezelf niet zomaar op de reservelijst geplaatst!” Ik had het puur uit onwetendheid gedaan….Mala en Gerard zagen het als een ingang om mij toch op de lijst te krijgen. Woorden uit het boek van Mei Li Vos Politiek voor de leek waar zij waarschuwt voor seks als wondermiddel in de politiek zag ik weer voor mij. Na door gevraagd te hebben, besloot ik het maar te doen. Ondanks Paul Nunnink mij geadviseerd had mij niet te storen aan het briefje dat ik met kerst 2016 had ontvangen, wilde ik het toch bespreken met Gerard.  Een heel vaag briefje.

scannen0001

Mijn kerstbriefje 25-12-2016

Gerard kwam, of ik het briefje heb gewezen weet ik niet meer, ik denk het haast niet. Ik besprak eerder de woorden van Mala met hem. Gerard gaf Mala gelijk….ik moest op het congres op de kandidaten lijst proberen te komen. De volgende dag belde ik Mala. Mala gaf mij instructies, we besloten via welke plek ik op de lijst zou proberen te komen. Het werd plek 44, dat was een mooi rond getal. Ik schreef mijn foldertjes, liet die drukken. Ik vergat mijn kerstbriefje. Ik had 4 mensen die voor mij wilden spreken, ze wilden ook helpen met het uitdelen van foldertjes. Alles was rond en top!

Op de dag zelf deelden Jan-Kees, Gerard en ik de folders uit. Ook Anita, Bert en Roelof van Laar voerden actie een (betere) plek op de lijst te bemachtigen.  Mei Li Vos en Amma Assante hebben geen actie gevoerd, enkele sprekers voor en tegen hen hebben hun zegje gedaan. Voor Amma Assante is Lou Repetur twee keer naar het podium gelopen om haar een betere plek op de lijst te bezorgen, dit mocht niet baten. Ik vond dat niet terecht! Ik bedoel de lijst van de PvdA mocht wat meer kleur gebruiken,nu ziet het er een beetje bleekjes uit. Nu snap ik waarom bepaalde groepen stemgerechtigden niet stemmen. De kandidaten lijken niet op hun, dus waarom zouden zij op hen stemmen? Heeft zo een kandidaat wel begrip voor hun situatie?
Ik ga weer even terug naar het congres. Na het tweede pleidooi voor Amma Assante ging het opeens heel snel, de namen werden zonder enige interruptie opgenoemd en met een applaus werd hun plek bekrachtigd. Mala en Gerard snelden zich naar het podium. Ze hielden een prachtig pleidooi voor mij. Mijn twee andere sprekers haakten af, daar stoorde ik mij niet echt aan. Ik zat helemaal verstijfd van de spanning, heb niet eens foto’s gemaakt. Mala en Gerard hadden mij goed voorbereid, de kans van slagen was miniem, ik kwam niet op de lijst, ik blijf op de reserve lijst staan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ik, Mala en Gerard!

Het was een mooie ervaring, ik behaalde 115 stemmen en veel sympathie op het congres. Nogmaals bedankt Mala en Gerard!
Nu ben ik weer bezig met de vluchtelingen of sociaal zwakkeren in de samenleving, gisteren ben ik warm ontvangen op een project met allemaal vrouwen van niet Nederlandse afkomst. Met geduld wacht ik af tot een van de politieke vluchtelingen, die herstellende is van zijn operatie, wat meer energie heeft en dan kan ik hem mijn politiek avontuur vertellen. Intussen luister ik naar de woorden van Robert Nesta Marley “When one door is closed, many more is open!” En mijn kerstbriefje…..daar stoor ik mij niet aan, is toch te zielig om de pret te bederven?

Eind december 2016 is in zicht!

Dit jaar is bijna aan het einde gekomen. Ik probeer het zo positief mogelijk af te sluiten. Het laatste nieuws wat mij wat aandeed was het overlijden van George Michael. Ieder jaar met kerst luister ik naar Wham met Last Christmas I gave you my heart, dus dit jaar ook. Vandaag stond ik op met het trieste nieuws, hij was er niet meer! Hiervoor hebben er nog enkele trieste zaken plaatsgevonden, even een review….

Ik heb twee lijsttrekkers debatten van de PvdA bezocht. Mijn stem is uitgegaan naar Lodewijk Asscher. Diederik Samsom is dus afgezet als fractieleider van de PvdA. Ik hoef niet te slijmen bij Samsom, het enige waar ik echt trots op ben is dat hij het kabinet bij elkaar heeft gehouden. Er is heel veel gerotzooi ontstaan in de partij, denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van DENK, andere fractieleden die hebben de fractie gewoon verlaten (Monasch o.a) of anderen hebben het zonder een echte leider met veel gekibbel en geruzie toch vijf jaar uitgezeten.

Met enkele andere partijgenoten die zich ook verkiesbaar hadden gesteld, ben ik de afgelopen tijd heel intensief opgetrokken. Denk maar aan Mala Eckhardt, Saskia, Stephano, Eelco van der Linde,  Gerard Bosman (Linksom in de PvdA), Jan-Kees (die was niet verkiesbaar, is en blijft gewoon een goede vriend),en belandde bij een andere interessante beweging genaamd Positief Links. Het frappante is dat op Eelco van der Linde na geen van de namen op lijst van  de PvdA voorkomt. Ik vraag mij dus af hoe hoog de PvdA het feminisme heeft staan of gewoon een vrouw.
Dit is best frustrerend, ik heb er voldoende over gesproken en raad een ieder die er behoefte aan heeft om een gesprek met de kandidaatstellingscommissie aan te gaan. Hier heb je recht op. Een simpel telefoontje met “je doet niet meer mee”, is niet voldoende. Er moest een VOG aangeschaft worden en aan nog meer tierlantijntjes worden voldaan, dus dames laat niet over je heen lopen. Maken jullie gebruik van je rechten!

Het kerstdiner van de PvdA vond ik dit jaar niet speciaal, veel kamerleden waren er niet, ik proefde een onderlinge spanning een beetje. Ik feliciteerde Atje Kuiken met haar rol als fractieleidster. Yes, een vrouw als fractieleidster….slechts voor 3 maanden. Leerde er mensen kennen die pas in de Tweede Kamer zaten. Het vreemde vind ik dat er ook mensen  zijn die een raads functie bekleden en tegelijkertijd lid van de tweede kamer. Ja….dit is weer zo een man uit Amsterdam….dit vind ik  onvoorstelbaar! Als raadslid hoor je je tijd uit te zitten, klaar punt uit!! Ga niet tegelijkertijd in de Tweede Kamer, al is het slechts voor 3 maanden, in. Ik vraag mij af hoe dienstbaar jij jezelf dan naar je kiezer opstelt. Of is dit gewoon een vorm van supra-dienstbaarheid? De geloofwaardigheid van de PvdA neemt hierdoor enkel af….!

Er was een nieuwe ledendag in Lelystad. Die was leuk, gewoon een simpele familiedag in het luchtvaartmuseum, Aviodrome . Ik heb mij suf gelachen met Jan-Kees, die vond dat we op mars waren beland.

4-03-0

1-0

Zal ik even stoer kijken met Jeroen Dijsselbloem?

5-0

2-0

Dat waren even politieke frustraties, om wat vrolijker te worden heb ik een heleboel kerstkaarten gehaald voor enkele Nieuwe Nederlandse vrienden. 20 december 2011 is de dag dat degene die mij heeft leren werken met Nieuwe Nederlanders heengegaan, precies 5 jaar geleden!!! Dat was Sebastian van Merendonk, dit maakte het wat moeilijker, toch heeft andere vriend van mij (een politieke vluchteling), mij aangespoord mijn idee door te zetten. Enkele Eritreeërs hebben mij hierbij flink geholpen, zij namen mij mee naar hun huis, beschreven de kaarten en hebben die ook rondgebracht.  Hierdoor heb ik nieuwe vriendschappen gesloten, ik heb Yødit leren kennen. Een hele aardige mevrouw, die graag politiek actief wilt worden. Dit zoek ik allemaal nog voor haar uit! Ik heb mij optimaal tussen de Nieuwe Nederlanders vermaakt!

Ja, dat is iets wat Sebastian blij gemaakt zal hebben!!! Ik voel me weer beter…..

001

Beschrijving in het Nederlands (links) en Eritrees (rechts)

Sinterklaas Kapoentje!!!

Na een poosje druk  bezig te zijn geweest met van alles en nog wat op vakbondsgebied als politiek gebied heb ik enkele belangrijke aspecten gemist. Het belangrijkste waar ik niet over heb geblogd is 1 december 2016, dit heb ik wel goed gemaakt door een van mijn aller liefste ex-collega’s te bellen. Waar ik mij al enige tijd aan stoor is het “zwarte”, “witte” of “gekleurde” Piet gedoe. Hoe de politiek daarmee omgaat en hoe er in principe mee om zou moeten worden gegaan. Is dit een politieke kwestie?

2016-12-04

Fig 1. Dit zou ik een Shrek piet noemen

Ik weet het nog, het was 4 december 1989, het was een spannende avond, had ik wel de beste grassprietjes voor het paard van Sinterklaas uitgezocht? Ik had een verhaal voor Sinterklaas geschreven, wat grassprietjes in mijn schoen gelegd, hij zou komen als ik sliep, ik had het erf netjes geharkt, ik zou de sporen van Amerigo kunnen zien! Ik deelde mijn verhaal met mijn beste vriendin op school en met mijn correspondentie vriendinnetje in Nederland. Ik weet nog dat ik wat rekensommetjes over het gras in mijn brief voor Amerigo had geschreven. Ja, voor Piet had ik niets geschreven, want dan was er kans dat hij mij mee zou nemen. Hij zou mij in de zak stoppen en meenemen naar een ver land en dat wilde ik niet. Oh….ja en het liedje Sinterklaas kapoentje vond ik zo leuk, die zong ik dan ook luidkeels!!!
De volgende ochtend stond ik op en ik zag geen voetsporen, ik zag enkel dat het gras en mijn briefje verdwenen waren en een kinderboek. Het leesboek vond ik interessanter dan aan de details denken.  Toen zat ik in de derde klas oftewel groep 5 in Suriname.

De daarop volgende jaren leerde ik dat Sinterklaas niet bestond, het ultieme bewijs hiervoor was toen ik op Curaçao woonde. Een kennis van ons, een lange Duitser, die moest Sinterklaas spelen op zijn werk. Het was wel lachen, hij werd geschminkt tot een hele witte man, kreeg een baard en een roe en er waren Pieten bij, die een hele grote en vrolijke glimlach kregen, een pruik en een helemaal zwart gezicht. Het mooie is dat ik ook zwarte Pieten met blauwe ogen zag.  Ik vroeg waarom zwart, waarom een pruik, waarom blauwe ogen? Konden vrouwen ook een Piet worden? Ja dat kon, ik kon ook een Piet worden! Mooi…ik mocht het ook, ik wilde het dus een keer doen. Het zwart kwam van de schoorsteen, dat is roet.  Zo een pruik met van die grote krullen, wat niet past bij mensen van negroïde afkomst, leek mij wel leuk! Alleen die blauwe ogen, waarom had zwarte Piet blauwe ogen? Alle kinderen vinden het super spannend dat je komt, sommigen huilen, zijn bang om in de zak te verdwijnen, vervolgens deel je allemaal pepernoten en snoepjes uit en is het weer goed. De volgende dag zullen ze mij toch vergeten, tenzij ze nog enkele chocolade letters hebben liggen.

10341

Figuur 2 “Zwarte”Piet en “Witte “Sinterklaas

Nu wordt de samenleving verdeeld in “zwart”en “wit”, dus ik vind het niet vreemd dat mensen tegen een “zwarte” Piet zijn. Waarom wordt de wereld ingedeeld in “zwart” en “wit”? Bestaan er “witte” en “zwarte” mensen? Als ik het albinisme buiten beschouwing laat, zijn er geen specifieke witte en zwarte mensen. Nergens kan ik de specifieke kenmerken van een “witte” en “zwarte”man vinden. Ik vind wel een kaart met de afkomst van diverse rassen, zie Fig 3. Wat is aan de hand? Sinds wanneer spreken wij weer van “wit” en “zwart” als we het over mensen hebben? Als men racisme wil uitroeien, kan iemand niet beginnen met het feit dat hij zich achtergesteld voelt op basis van het “wit” of “zwart” zijn. Dit is mensen op basis van twee denkkaders wegzetten….bah! Waarbij de een superieur aan de andere wordt geacht aan de ander. Hierbij zou ik zeker geen slachtoffer rol innemen. Nee, ik zou eerder de rol van een held innemen, “zwarten” worden niet onderdrukt door “witten”, de “witten” hebben een smalle levensvisie. Ze weten gewoon niet hoe ze met bepaalde levensverschillen om moeten gaan. Dus ik vraag mij af waarom er meer tolerantie van de “witte” mens wordt geëist, waarom omarmt de “zwarte” mens de “witte” mens niet en zegt “Witte vriend, ik wil je even introduceren in mijn cultuur /gewoontes /leefwijze. We bevinden ons op het zelfde stuk aardoppervlak, dus we worden vrienden” Waarom pleiten de “zwarten” dan niet voor een inburgeringsexamen genaamd Het respecteren van de medemens voor de “witten“? Nederland is allang niet meer in te delen in “zwarten” en “witten”, dit is anno 2016 erg achterhaald! Er bestaan leven meerdere rassen, volkeren en culturen hier. Ik zie een mengelmoes van alle in Figuur 3 noemde rassen om mij heen.

2016-12-04-1

Figuur  3

“Sinterklaas, de oude wijze witte man heeft een Piet als hulpje waar hij de  de macht over heeft. Hij geeft commando’s aan de Pieten, hij zit hoger op het paard dan de Pieten en dit schijnt gerelateerd te zijn aan het slavernij verleden van Nederland. Het doet pijn.” Dit vind ik heel onzinnig en ondoordacht. Bekijk het eens vanuit een ander perspectief, niet de “zwarten” moeten pijn hebben, de “witten”moeten zich schamen, zij hebben aan slavenhandel gedaan, zij hebben de “zwarten” uit Africa gestolen en wereldwijd verkocht!!!! Schaam je diep “witte” man, er lopen nog getraumatiseerde mensen rond.
De “zwarte” Pieten hebben wél gouden oorbellen aan, d.w.z. de “witte” mensen onderdrukken de “zwarten” en houden hen met gouden oorbellen zoet. Of beter gezegd “witte” mensen geven hun zwarte slaven goud….of zie ik het verkeerd?
Het feit dat Sinterklaas hoger zit op zijn Amerigo biedt zijn Pieten bescherming, zij kunnen niet vallen van een paard. Sinterklaas kan vallen van zijn witte paard. Worden de Pieten afgeschaft, dan pleit ik ervoor dat Sinterklaas op een pony rijdt, scheelt ziektekosten. Het is wel dierenmishandeling….gaan we voor besparing van de ziektekosten of het dierenwelzijn?
Sinterklaas is zeker kwetsend voor ouders, kinderen denken daar vaak anders over. Ik bedoel eerst komt Sinterklaas gevolgd door de kerstman. Ja, 2x kado kopen, 2x kassa voor de winkels!

Sinterklaas is een typisch Nederlands feest, net zoals Keti Koti een Surinaams feest is. Zo is dia di bandera een Curaçaose aangelegenheid en die op ieder van de zes voormalige Nederlandse Antillen anders wordt gevierd. Op eilanden kun je door onwetendheid over elkanders culturele gebruiken, stuiten op onbegrip van gewoontes.
Ik ben het niet volledig met  het kabinet eens dat het een feest is dat moet veranderen. Willen we een verbonden samenleving vormen dan geven wij hier een andere uitvoering aan. Mensen moeten niet bestempeld worden als zwart of wit. Een mens is een mens, heeft rood bloed! Mijn oproep aan een ieder is om de woorden zwart en wit uit de samenleving te helpen. Maak er geen issue van, dit is haat zaaiend, zal levens kosten en daar willen wij juist niet naar toe!!!
Trouwens wat gaan wij doen met het kaart spelletje Zwartepieten? Gaat dit ook veranderen….het is een kinderspelletje…..!
Volwassenen geven een andere interpretatie aan kinderfeesten dan kinderen. Laat kinderen gewoon kinderen zijn.

2016-12-04-3

Fig. 4 De belangrijkste kaart bij Zwartepieten

 

Vrouwen in Nederland, laten jullie je zo behandelen?

Jaarlijks stelt het World Economic Forum (WEF) een rapport op globaal niveau economische gelijkheid is tussen man en vrouw. En deze keer komt Nederland niet voor in de top 10…..erger nog niet eens in de top 15! Dit vind ik een zeer zorgelijke en schandalige kwestie. Minister Jet Bussemaker denkt er helaas anders over. Het ziet er naar uit dat zij tevreden is met plaats 16 op de lijst. Helaas ben ik niet tevreden met deze plek, ik vraag mij af wat de lezer van dit artikel vindt.

De cijfers van het WEF geven inzicht in de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in 144 landen, dit wordt ook wel de Global Gender Gap Index genoemd. Hierbij wordt gelet op economische participatie, toegang tot onderwijs, gezondheidszorg/levensver­wachting en politieke invloed. De ranking wordt net als vorig jaar aangevoerd door IJsland, gevolgd door Finland, Noorwegen, Zweden en Rwanda.  De top-10 bestaat uit dezelfde landen als vorig jaar, met uitzondering van Zwitserland dat net als Nederland 3 plaatsen zakt. Grootste stijger binnen de top-20 is Burundi, dat nu de 12e plek inneemt.

2016

Bron: 1

Nederland komt op plek 16 wat betreft de gelijkheid vrouwen vs mannen, de genderkloof is voor 75.6% gedicht. Op het gebied van economische participatie scoren de vrouwen 67.7%, dat levert 76e plaats op. Het verbazingwekkende aan dit tabel is dat de toegang tot het onderwijs NIET meer 100% is, dit wil zeggen dat 0.006%  van de vrouwen hiertoe geen toegang hebben.In 2015 was er nog sprake van 100% onderwijsdeelname van vrouwen. Op het niveau van gezondheidszorg scoren de vrouwen in Nederland 0.970 met de 103e plek als resultaat.  Wordt er gelet op de politieke invloed van vrouwen dan wordt een score 0.401 gehaald, met als geruststellende plek 14 op de WEF lijst!

2015

Bron: 2

Hier heeft de minister van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, (Jet Bussemaker) haar reactie op gegeven. Ze bevestigt dat er een probleem is, dat is in  deze kamerbief te lezen. Als belangrijkste oorzaak noemt zij dat andere landen, Nederland hebben ingehaald op het gebied van emancipatie. Zij wil aan de bewustwording, kansen en regelgeving werken. Dit is een zeer nobel streven, als vrouwen nu allen bewust zijn van hun eigen positie in de vooruitgang van de wereld…..omscholing naar de exacte wetenschap bijvoorbeeld, de kansen die er liggen….ze moeten er wel op worden gewezen en een soepelere regelgeving voor vrouwen om de maatschappelijke ladder te beklimmen. Want Jet Bussemaker is zich er ook van bewust dat veel vrouwen deeltijds werken en er weinig vrouwen in topposities werkzaam zijn. Dit noemt zij knelpunten, het zou mooi zijn als er eerst aan die knelpunten zou werken.
Ik proef echter een “ja, maar” in haar verhaar, ze wil nog wachten op de cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau  (SCB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Kan ik hieruit concluderen dat ze de cijfers van het WEF niet vertrouwt? Wat zou haar reactie zijn als deze cijfers wel positief waren?

De vooruitgang is er, die gaat wel erg langzaam. Als dit tempo niet versnelt dan kan het nog 170 jaar duren voordat er op globaal niveau economische gelijkheid is tussen man en vrouw. Vrouwen moeten dit niet willen en niet zitten wachten op de regering/overheid. Bepaalde regels of voorzieningen  moeten vrouwen gewoon afdwingen!
Aan economische participatie kan weggewerkt worden door vrouwen die innoverende ideeën hebben te subsidiëren en voldoende ondersteuning te bieden bij het realiseren hiervan. Dus ik pleit voor een potje die makkelijk toegankelijk is voor vrouwen om hun ideeën te realiseren. Wat de economische zelfstandigheid ook belemmert is het verschil in inkomen. Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen, dit werkt heel demotiverend voor een vrouw om een baan te zoeken. Vooral een baan in de béta sector, dan voelt een vrouw zich toch sterk ondergewaardeerd?
De toegang tot onderwijs zou versoepeld mogen worden, ook jonge meiden uit gezinnen die het niet breed hebben zou de mogelijkheid geboden moeten worden om zich te ontplooien. Bij onderwijs speelt de laatste jaren het inkomen van de ouders vaak een belangrijke rol, op basis hiervan wordt hun vervolg opleiding bepaald. Dit vind ik oneerlijk en daarom vind ik het eveneens schandalig dat Nederland nog op plek 60 van de 144 staat! Of zijn er andere factoren in de samenleving bijvoorbeeld de bureaucratie  die hierbij een rol spelen? En waarom waren die in 2015 niet belangrijk?
Op gezondheidszorg kan beter gescoord worden door het zorgstelsel te hervormen en die toegankelijk voor een ieder te maken. Als we over de politieke invloed van vrouwen spreken dan denk ik dat het haantjesgedrag van de man eerst moet verdwijnen. Verdwijnt die dan zal de politieke participatie van de vrouw alleen maar kunnen toenemen!

Goed werk voor iedere vrouw!

Afgelopen week ben ik als bestuurslid van Netwerk Vrouw FNV, naar de seminar “Goed werk voor iedere vrouw!” geweest. Deze week was georganiseerd door de Werkgroep Internationale Solidariteit. Het was een mooie bijeenkomst, 7 landen met dezelfde behoefte, het verschil in arbeidspositie en inkomenspositie verbeteren. Hier waren vakbondsvrouwen uit Turkije (4), Marokko (4), Belarus (2), Guatemala (1), Honduras (1), Mexico (1) en ongeveer 20 uit Nederland aanwezig. 

15002482_583281528531421_4202107215155303291_o

Vrouwen in discussie tijdens de seminar

Uiteraard begint zo een dag in het Nederlands, er wordt gewacht tot de buitenlandse gasten er zijn, de tolken zitten klaar. Als opwarmer besloten we elkaar te groeten in elkaars moeder taal. Dat lukte aardig, ik begon in het Hindi….Nederlands is mijn moedertaal….far far away ligt mijn oorsprong in India. Daarna werden er kado’s uitgewisseld.
In de pauze begon ik in het Engels (bij de vrouwen uit Turkije en Belarus), gevolgd door Frans (wat ik niet lang heb volgehouden….mijn oprechte excuses aan mijn voormalig Frans leraar Jo Hanssen uit Curacao) en Spaans. Ieder met een prachtig verhaal, hoe vrouwen elkaars positie en  situatie op hun werkplek en binnen de vakbond versterkten. Zoals op de foto (onder) is te zien tonen de Marokkaanse vrouwen solidariteit door allen een rode sjaal om te hebben.

Ondanks men hier bij de FNV af en toe klaagt, dus niet alles is 100% geregeld bij de vakbonden hier, blijft internationale solidariteit belangrijk!
Even de feiten op een rijtje voor vrouwen:
– 60% van de armen op de wereld zijn vrouwen
– Dubbele of driedubbele werklast (huishoudelijke verantwoordelijkheden en werk)
– Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in vakbonden
– Vrouwen verdienen minder dan mannen (internationale cijfers)
– Oververtegenwoordigd in laagbetaalde, precair/onzeker werk (flexwerk, thuiswerk, sectoren waar veel vrouwen werken zijn ondergewaardeerd) en de informele economie.
– Gebrek aan vakbondsorganisatie in sectoren waar vrouwen werken en nieuwe strategieën zijn noodzakelijk.
Onze kreet luidde als volgt: Goed werk voor iedere vrouw!

We hebben allen paarse (eigenlijk de kleur van het CNV) ballonnen opgeblazen als teken van meer diversiteit in bedrijf, dus meer vrouwen!  Ik heb de dames niet kunnen vergezellen gedurende de grachtenvaart….wie weet tot de volgende keer ;)!

14962624_1292322764122024_4048612411361715665_n

Goed werk voor iedere vrouw!!!